Phạm Khắc Trần Tấn Tài

Phạm Khắc Trần Tấn Tài

@ phamkhactrantantai

76 posts71 followers63 following

phamkhactrantantai photos downloadI wish I was born in another country but my mother is the only one.

I wish I was born in another country but my mother is the only one.

phamkhactrantantai photos downloadCứ mỗi lần ở một mình là lại nhận ra bao nhiêu chân lý trong cuộc đời. Lần này cũng vậy. Nét mặt nết người. Người giả tạo, thì dù có trang điểm bao nhiêu lớp sự thật thì cũng không làm mờ đi hai chữ giả tạo được khắc rõ nét trên khuôn mặt được.

Cứ mỗi lần ở một mình là lại nhận ra bao nhiêu chân lý trong cuộc đời. Lần này cũng vậy. Nét mặt nết người. Người giả tạo, thì dù có trang điểm bao nhiêu lớp sự thật thì cũng không làm mờ đi hai chữ giả tạo được khắc rõ nét trên khuôn mặt được.

phamkhactrantantai photos downloadBánh mì bến xe quận 8. Cũng ngon.

Bánh mì bến xe quận 8. Cũng ngon.

phamkhactrantantai photos downloadChứng minh với thế gian rằng mình tốt đẹp chỉ khiến bản thân thêm mất thời gian và mệt mỏi. Suy nghĩ là của người khác. Người ta nghĩ về mình như thế nào cũng được. Mình sống không hổ thẹn với lòng là được. Kệ thôi.#gaquốctế

Chứng minh với thế gian rằng mình tốt đẹp chỉ khiến bản thân thêm mất thời gian và mệt mỏi. Suy nghĩ là của người khác. Người ta nghĩ về mình như thế nào cũng được. Mình sống không hổ thẹn với lòng là được. Kệ thôi.#gaquốctế

phamkhactrantantai photos downloadCàng ngày chỉnh ảnh càng tệ.

Càng ngày chỉnh ảnh càng tệ.

phamkhactrantantai photos downloadĐồ chơi mới.

Đồ chơi mới.

phamkhactrantantai photos downloadQuả ảnh tệ chưa từng thấy.

Quả ảnh tệ chưa từng thấy.

phamkhactrantantai photos downloadAccountavailabletosee

Accountavailabletosee

phamkhactrantantai photos downloadCòn giá trị lợi dụng thì còn ở bên. Hết giá trị lợi dụng thì biến mất. Con người. Cuộc sống. Chuyện như vậy, chẳng biết nên vui hay buồn. :)

Còn giá trị lợi dụng thì còn ở bên. Hết giá trị lợi dụng thì biến mất. Con người. Cuộc sống. Chuyện như vậy, chẳng biết nên vui hay buồn. :)

phamkhactrantantai photos downloadDạo này ít được đi đâu xa.

Dạo này ít được đi đâu xa.

phamkhactrantantai photos downloadBắt đầu cuộc chơi mới. 😂😂

Bắt đầu cuộc chơi mới. 😂😂